Search

Kurser

KURSER

Personlig utveckling

Ibland behöver ens personliga utveckling komma inifrån. För det vi ser i det yttre är alltid en spegling av vårt inre. Vi håller kurser som ger oss en djupare förståelse om vem du är och hur du kan utveckla dina förmågor till ditt eget och andras läkande. 
Personlig utveckling och healing
Vi håller fördjupande kurser i healing och personlig utveckling. Här kommer du i kontakt med dina inre vägvisare och guider, ditt inre kraftcentrum och dina innersta önskningar. Du får lära dig mer om hur du kan använda healing på dig själv och andra. 

Shamanism
Vi går igenom olika steg och tekniker inom shamanismen i en trygg miljö. Vi tar kontakt med ditt kraftdjur, gör resor till de shamanska världarna och genomgår ceremonier som t.ex. kakaoceremoni. 
KURSER

NLP coach

För dig som vill bli coach och även kunna styra ditt eget liv i rätt riktning erbjuder vi coach-utbildningar med NLP-inriktning i tre nivåer.
NLP- vad är det? 
NLP står för Neuro (nervsystemet) Lingvistisk (språket) Programmering (sätt att fungera). Med andra ord hur vår hjärna och vårt språk är ”programmerade” att fungera. Resultatet av detta ser vi i våra beteenden och mönster i olika situationer. I de fall vi inte är nöjda med ett beteende eller mönster är NLP ett mycket kraftfullt verktyg för att ändra på det. Inom NLP skapar vi modeller av olika framgångsrika människor. Genom att ta efter de som redan lyckats kan vi andra nå längre och utveckla liknande färdigheter.
Utbildningsnivå 1-3
Diploma: Den första och grundläggande kursen på nivå 1 i coaching. Här får du bland annat lära dig att lyssna aktivt samt att ställa öppna kraftfulla frågor. 
Practitioner: I nivå 2 får du ytterligare användbara verktyg och övningar som fördjupar din förmåga att coacha. 
Master: I nivå 3 kommer du att få avancerade verktyg och en djupare förståelse för hur vi är programmerade och hur vi kan ändra dessa programmeringar.

För prisinformation och kursdatum kontakta karin@andrins.se